IMG-20230327-WA0003

Snoeien

Snoeien brengt een boom weer in balans. Als een boom jong is gesnoeid, herstellen ze sneller en laten ze een gezonder en verzorgder beeld zien. Snoeien is daarnaast essentieel om toe te werken naar het beoogde eindbeeld.

Dit is echter niet de enige reden waarom er gesnoeid wordt. Door het verwijderen van onder andere dood  hout, voorkomen we onveilige situaties. Periodieke controle is daarom van belang!

Volgens de Nederlandse wet zijn boomeigenaren, zoals gemeenten, bedrijven én particulieren, verantwoordelijk voor het beheer van de bomen op hun terrein. Als boomeigenaar voldoe je aan de zorgplicht door de bomen regelmatig te inspecteren en op de juiste manier te onderhouden.

Afhankelijk van de leeftijd, boomsoort en standplaats maken we een keuze uit één van de onderstaande snoeitypes:

  • Begeleidingssnoei

Tijdens deze snoei worden jonge bomen begeleid van de tijdelijke kroon naar blijvende kroon. Verkeerde en te laaghangende takken worden verwijderd.

  • Onderhoudssnoei

Laaghangende takken en ‘probleemtakken’, zoals dood hout en gebroken takken in de blijvende kroon, worden verwijderd.

  • Vormsnoei

Deze snoeivorm wordt toegepast bij dak- en leibomen, bolbomen, gekandelaberde en geknotte bomen. In veel gevallen wordt er geknipt of geschoren en bij knotwilgen wordt de knot afgezet.

  • Snoeien n.a.v. gebreken

Afhankelijk van de geconstateerde gebreken wordt er een snoeimethode toegepast. Zo is het in veel gevallen noodzakelijk om bij bijvoorbeeld kroonsterfte en holtes de kroon in te nemen.

Goed onderhoud is nodig om de natuurlijke vorm van een boom te behouden. Het onderhoud draagt daarnaast bij aan het behoud wat van toegevoegde waarde is voor de biodiversiteit. Zo bieden ze voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen.

Een boom krijgt door de jaren heen meer functies, zoals het verzachten van de gevolgen door de klimaatverandering, het zorgen voor verkoeling en het vergroten van de sociale cohesie. We hebben het allemaal te danken aan onze bomen. En daarom houden we ze bij VDBH Boomverzorging graag gezond en veilig!

‘We snoeien met het doel dat ook onze kinderen oude bomen hebben staan.’